Column Trude Maas

Vertrouwen: de clou van onze democratie

Vorige week zijn we weer opgeschrikt door een zorgelijk rapport over de armoede in onze steden. Ook in ons stadsjie valt het niet mee.

Bouchra Dibi, oud-gemeenteraadslid in Utrecht, sprak met professionals en met bewoners, in opdracht van Binnenlandse Zaken. In het rapport staan weinig namen. Dat is verklaarbaar vanuit de eindconclusies van Bouchra. Er heerst namelijk een groot wantrouwen in de overheid, concludeert zij. Daarom blijven mensen graag anoniem. Oeps.

Onbetrouwbare overheid

Veel mensen die hulp nodig hebben gaan niet graag naar instanties die naar de overheid rieken. Want je weet maar nooit. Sommigen hebben die houding omdat ze een land van herkomst hebben, waar de overheid niet functioneert. En als die wel functioneert, zeer onbetrouwbaar is. Daarom zijn zij nu juist vertrokken. Dan heb je niet ineens volop vertrouwen in de overheid elders.
Tot overmaat van ramp wordt dat beeld van een onbetrouwbare overheid hier ook nog eens bevestigd door de crisis bij de Toeslagen, discussies over discriminatie. Er is dus echt wel iets aan de hand.

Kan eigenlijk niets

Bouchra besprak dat wantrouwen met de professionals van de hulpinstellingen. Zij herkennen dat zeer. Maar beginnen meteen over hun personeelstekorten en hun beperkte middelen. Hulpverleners blijken vaak niet goed samen te werken, worden daar niet op aangestuurd. Ze concurreren soms zelfs. Voeg daarbij de bureaucratie. Elke keer opnieuw lange vragenlijsten invullen. Vervolgens gebeurt er weinig. Er verschijnen steeds andere gezichten die je verhaal opnieuw willen horen. Een citaat: ‘er moet van alles, maar er kan eigenlijk niets’.

Liever straatarm dan hulp

De verhalen uit de GGZ hebben inmiddels ook wel ruim het nieuws gehaald. Niet zo gek dat mensen de overheid zijn gaan wantrouwen. En niet zo gek dat sommigen liever straatarm zijn dan hulp zoeken. Die hulp is er namelijk best. Maar die is kennelijk zo georganiseerd, dat de doelgroep niet bereikt wordt. Bij het onderzoek zit een bijlage waarin mensen vertellen wat ze missen en waar ze behoefte aan hebben. Ervaringsdeskundigheid op papier.

Belangrijk voor Utrecht

Waarom is dit rapport juist nu en ook voor Utrecht belangrijk?

Ten eerste omdat er gewerkt wordt aan de manier waarop we uitvoeringszaken die we vanuit Den Haag gedelegeerd hebben gekregen, moeten inrichten.
Lees dit rapport. Doorbreek de verkokering, werk in de wijken en werk integraal. Werk met ervaringsdeskundigen. Luister. Sta met je gezicht naar de mensen die het nodig hebben. Bedenk hoe je verkokering tussen afdelingen voorkomt.
Denk na hoe je het luisteren naar belanghebbenden inricht. Stel bij als je merkt dat de mensen om wie het gaat niet bereikt worden.

Hoe vertrouwen herstellen

Ten tweede: de politiek denkt straks na over een nieuwe coalitie. Beter luisteren naar burgers en het contact makkelijker maken komt vast in alle programma’s voor. ‘Vertrouwen herstellen’ in het jargon.
Bedenk nu al hoe dat kan en moet. En bedenk ook hoe je dat als gemeenteraad kunt bevorderen en controleren.
Misschien is dat herstel van vertrouwen wel het allerbelangrijkste dat de raad te doen staat. Het is de clou van onze democratie.
Hoe meten we dat? De opkomst bij de verkiezingen, straks in maart, dat geeft de maat weer.


Trude Maas

Voorzitter Utrecht Development Board

Vertrouwen: de clou van onze democratie]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Vertrouwen: de clou van onze democratie

Utrecht
Tessa HagenTessa Hagen INTERVIEW

"Meer Utrechts debat in de stad"

Zoek succesformules voor goede stedelijke debatten. Daarvoor zijn een redactieteam, partners en sponsors nodig

> Lees het hele interview