Column Trude Maas

Utrecht mag best iets terug vragen

Alweer even geleden had ‘onze’ FC steun nodig vanuit de gemeente. Dat werd geregeld, onder één voorwaarde: ‘Laat goed zien wat je voor de stad wilt betekenen. Want voor wat hoort wat.’
Dat bleek een goede zet. En leidde tot wat we nu allemaal gewoon zijn gaan vinden: wandelvoetbal voor bejaarden, ziekenbezoek door club-iconen, inspiratietraining voor gedetineerden. En activiteiten voor de jeugd die bijna zou gaan denken dat alleen de misdaad een goed pad is richting een succesvolle toekomst.

Super aantrekkelijke vestigingsplaats

Nu we behoren tot de meest competitieve regio’s in de EU, zijn we natuurlijk super aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven. Veel goed opgeleide mensen, en een geslaagde focus op alle bedrijvigheid die met gezondheid te maken heeft. ‘Heart of Health’ (‘Wij gaan voor de gezonde mens, in een gezonde leefomgeving en de gezonde samenleving’) doet ertoe voor hen.
Utrecht is voor hen een toplocatie.

Ook hier geldt dat we daarvoor best iets terug mogen vragen. Wat doen de bedrijven voor de stad?

Wel de vruchten plukken

Want die bloeiende stad worstelt natuurlijk ook met problemen die je eigenlijk niet mag negeren als je wel de vruchten plukt van dat goede vestigingsklimaat.
We zien een groeiende tweedeling tussen haves en have nots. Tussen kansrijk en kansarm. Armoede neemt snel toe. Een veelkoppig monster, dat leidt tot onveiligheid, ziekte, agressie, schooluitval.
De woningnood was al gruwelijk. En dan willen we -terecht- ook barmhartig zijn voor de buitenlanders die op de vlucht zijn voor oorlog, armoede en onveiligheid.

Sociaal-economische verwaarlozing

Tel bij deze woningvraag de bedrijven op, die zich willen aansluiten bij de kracht van ‘Heart of Health’. Ook zij leveren hun bijdrage aan de druk op de schaarse woonruimte. Ze willen ook zeker zijn van een goede infrastructuur, zoals voldoende energie. Maar: ook dáár hebben we nog wel een gezamenlijk klusje voor de boeg.

We weten hoe dat fout kan gaan. Wanneer de bedrijven rustig voor de winst kunnen gaan en de zorgen voor het sociaaleconomische klimaat uitsluitend aan de overheid overlaten. Silicon Valley was ooit ‘booming’, maar nu de groei daar stagneert zien we hoe de sociaaleconomische verwaarlozing werkt als betonrot. Een stad als San Francisco is kapotgemaakt. Meer drugsproblemen en daklozen dan ooit. Tel uit je winst.

Minimaal één pagina in je jaarverslag

We moeten hier nu harder gaan nadenken over ‘social return’. Wat betekent ‘voor wat hoort wat’ voor de lokale bedrijvigheid. Ga je verplichtingen aan over stageplaatsen? Geef je ruimte aan je medewerkers voor vrijwilligerswerk? Samenvattend: ‘Wat is jouw bijdrage aan de kwaliteit van de stad?’. Of: ‘Wat doe jij om Utrecht ook in de toekomst competitief te houden?’

Moeten er op dat punt vestigingseisen komen? Zoals onze FC dat heeft ervaren indertijd? Het heeft wel zijn uitwerking gehad!
Om te beginnen zou het mooi zijn als lokale bedrijven minimaal één pagina in hun jaarverslag moeten gaan wijden aan hun bijdrage aan de kwaliteit van stad en regio.
Diezelfde kwaliteit is immers een belangrijke factor in hun successen.

Bijdrage aan duurzaamheid

Laat zien wat je bijdrage aan duurzaamheid is geweest, aan circulariteit, aan de beperking van energiegebruik. Hoeveel je hebt bijgedragen aan een goed breed opleidingsklimaat in Utrecht. Wat je hebt gedaan aan de gezondheid van de medewerkers, door het stimuleren van bewegen, gezond eten en wandelroutes rond je bedrijf. Welke ruimte je gaf voor het verlenen van mantelzorg. Hoe was je bijdrage aan de broodnodige inclusiviteit?
Dat hoeft natuurlijk niet allemaal tegelijk. Maak dan duidelijk waar jij voor gaat en waarom je daarvoor kiest.

Er komt op termijn zeker regelgeving op dat punt. Maar waarom daarop wachten als het in Utrecht vandaag al kan?

Trude Maas
Voorzitter Utrecht Development Board

Utrecht mag best iets terug vragen]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Utrecht mag best iets terug vragen

Utrecht
Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview