Column Richard Kraan

Voegwerk van Utrecht vraagt onderhoud

Onze burgemeester sprak in haar Nieuwjaarstoespraak heel mooi over de metafoor van de stad Utrecht en onze Domtoren. De toren van ruim 700 jaar oud met een stevig fundament. Maar het voegwerk had stevig onderhoud nodig, vandaar de steigers. En deze steigers gaan er dit jaar af! Een mooie verwachting en hoop. De stad heeft ook een stevig fundament maar het voegwerk vraagt aandacht.

Utrecht doet het goed met een groeiende economie, lage werkloosheid, dalende overlastcijfers, meer aandacht voor gezondheid en gezonde levensstijl. Een jaar geleden schreven we er als Utrecht Development Board al over: Utrecht, nieuwe stad op oude fundamenten. Die nieuwe stad staat ook voor een nieuwe kijk op verbinding en samenwerking. Nodig, om oplossingen te vinden voor groeiende maatschappelijke uitdagingen.

Fundament voor de toekomst

En dit is waar ik mij zorgen over maak. Hebben wij vernieuwing gevonden in de manier waarop wij ons met elkaar verbinden en hoe we samenwerken?  Is ons ‘voegwerk in Utrecht’ ook aan restauratie toe net als de Domtoren? Ligt het fundament voor de toekomst voldoende stevig? Maatschappelijke problemen lijken eerder groter te worden dan kleiner. Het gezag van het openbaar bestuur is al jaren tanende. Het vertrouwen van burgers in de overheid daalde inmiddels tot een dieptepunt.

Het gaat goed in Utrecht. De stad groeit. Om trots op te zijn. Mensen willen graag onderdeel uitmaken van dit collectief en eraan bijdragen. Trekt dan ook veel nieuwe en jonge mensen aan. Van elke 100 inwoners zijn er 68 jonger dan 45 jaar. De gemiddelde leeftijd van een Utrechts gemeenteraadslid is 41 jaar terwijl het landelijk gemiddelde ligt op  51 jaar.

Voegwerk versterken

Ook de economie verjongt: in de Dotslash torens op Kanaleneiland zijn inmiddels bijna 250 jonge groeibedrijven gehuisvest. Maar hoe zijn al deze ‘nieuwe’ Utrechters met elkaar verbonden? Hoe zien de nieuwe samenwerkingen er uit in een tijd dat veel gestoeld is op social media. We zien veel systeemdenken waar formele regels leidend zijn. Wat bindt ons in Utrecht? Wat is er eigenlijk over van ons collectief geheugen?

Het collectief geheugen beïnvloedt de identiteit, de cohesie en het bewustzijn van samenlevingen diepgaand. Het (beter) benutten van dit collectief geheugen kan positief werken op de veranderingen van de stad Utrecht. Het voegwerk versterken. Het kan ons helpen meer begrip voor elkaar te hebben en naar elkaar te luisteren. Meer gezamenlijk werken aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de stad.

Zelf aan de slag

Het kan ook bijdragen aan meer actief burgerschap. Niet wachten tot overheden of marktpartijen problemen in buurt of gemeenschap oplossen maar zelf aan de slag. Een mooi initiatief van de Bibliotheek Utrecht en het VSBfonds om het Huis van Actief Burgerschap te ontwerpen. Het hoofdkantoor van de bewonersbeweging! Naar verwachting in de tweede helft van 2024 opening van een plek voor actieve burgers die het verschil willen maken en in beweging willen komen. Een relevante maatschappelijke vernieuwing realiseren.

Het beter benutten van collectief geheugen stimuleert de bindingen tussen burgers en bedrijven en stadsbestuur. De economische spelers moeten gaan kijken naar sociaal-maatschappelijke kanten van de stad. Veiligheid, gezondheid, energie, wonen, arbeidsmarkt en ongelijk verdeelde kansen: zij verdienen veel meer aandacht van bedrijven en instellingen. Stadsbestuur, politie, scholen kunnen het niet alleen aan. Ingebed zijn in Utrecht brengt verantwoordelijkheid met zich mee: wat geef je terug aan de stedelijke samenleving? Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Collectief geheugen stimuleren

Als Utrecht Development Board willen het goede voorbeeld geven. Wij werken aan een aanzet om het collectief geheugen te stimuleren. Ons idee: de nieuwe leiders in de stad een kennismaking met Utrecht aanbieden langs de lijnen van het collectief geheugen. Om maatschappelijke vernieuwing te stimuleren. Om een verantwoordelijkheidsgevoel voor de stad te ontwikkelen. En ook om onze trots op de nieuwe stad Utrecht met de oude Domtoren te benadrukken. De Domtoren met een (historisch) sterk fundament waarvan het voegwerk is vernieuwd. Nu het voegwerk van de stad Utrecht nog.

Richard Kraan
Lid Utrecht Development Board

Stedelijk voegwerk van Utrecht vraagt onderhoud]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Stedelijk voegwerk van Utrecht vraagt onderhoud

Utrecht
Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview