Column Kees Rutten

Ontschotten, cohesie en buurtschap: les voor Utrecht

De bisschop en de keizer zagen 900 jaar geleden de ‘levenskracht’ van een ondernemende buurtgemeenschap in de bocht van de Rijn (nabij het Stadhuis aan de Oude Gracht.)
Zij gaven Trecht en haar ‘zeehaven’ Muiden stadsrechten.

Evenals toen toont die gemeenschap, nu Utrecht, contrasterende gezichten. Zo stelde onze burgemeester in haar brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden. Werk aan de winkel voor gelijke kansen en focus op de jeugd, was haar boodschap.
In een niet ideale wereld met veel redenen tot cynisme (toen en nu) is eenheid, cohesie, weerbaarheid en buur(t)schap nodig om beweging te maken en te houden.
Dat is precies wat de burgemeester bepleit.

Eén wethouder voor jeugdzorg, onderwijs en gelijke kansen

Jeugd en veiligheid is niet de verantwoordelijkheid van een afdeling of van bepaalde professionals, maar van velen. Van ons allemaal. Een indringend pleidooi voor ontschotting.
Even terzijde, het zou mooi zijn indien de portefeuilles jeugdzorg, onderwijs en gelijke kansen bij één wethouder komen te liggen. We hoorden dit geluid ook tijdens een inspirerende brede bijeenkomst van het platform Utrechtse Onderwijs Agenda: ‘Laten we ontschotten’.

Hokjesgeest doorbreken

De hokjesgeest doorbreken en cohesie zijn nodig aan de voorkant bij het maken van de plannen en de uitvoering daarvan.
Zo luidt de belangrijkste les na tien jaar Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Hierin werken overheden, organisaties en het bedrijfsleven samen om de kansen van bewoners te vergroten. Daar is de grootste frustratie dat organisaties en hun professionals zich uitsluitend bezig houden met deelproblemen. Zij dwingen zichzelf hier zelfs toe. Terwijl ‘integrale support van gezin, burger of jongere geboden is’, aldus Marco Pastors, de trekker van dit programma.
Laat Utrecht van die les leren, zoals bijvoorbeeld in aanzet gebeurt in het programma Samen Voor Overvecht en het Stadsnetwerk Gelijke Kansen.

Buur(t)schap

Wat ook helpt bij het ontschotten is buur(t)schap. De focus op de buurt, het buurtnetwerk en nabuurschap. Zo ervaren in Overvecht bijvoorbeeld de Openbare Basisschool de Klopvaart en de Katholieke Basisschool Johannes.
Deze scholen stellen zich open voor de buurt, werken samen met beroepskrachten en vrijwilligers in de buurt, onder andere via Taal doet Meer. Zij krijgen en geven sector-overstijgende energie in Overvecht.

Echte mensen met een gezicht

Een zelfde aanpak zie je bij de afdeling veiligheid van de gemeente Utrecht. Beleid en uitvoering zijn niet beschot, maar worden gecombineerd in vanuit buurten opgebouwde diverse netwerken. Echte mensen met een gezicht en impact komen in beeld.
Zoals we trouwens ook zien in de snelle en doorpakkende inzet door Utrechters voor Oekraïne.
Een ander prachtig voorbeeld van ‘buurtschap’ is de Bibliotheek Utrecht; een veelzijdige, dynamische en unieke ontmoetingsplek met veel nieuwe functies, zowel aan de Neude als in de wijken.

Verbinden ook met vrijwilligers

Ontschotten, cohesie en buur(t)schap laten ook de vele mogelijkheden zien voor samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in de buurt.
Onze stad kent meer dan 150.000 vrijwilligers, actief op gebied van mobiliteit, onderwijs, zorg, opvang van ontheemden, taalachterstand, buurthuizen, sportverenigingen. Kijk eens op internet naar U Gids. Verwonder en bewonder.

Een levenskrachtige weerbare stad is een stad met cohesie en buur(t)schap. Zonder hokjesgeest. Trots op haar professionals en vrijwilligers. Utrecht wil zo’n stad zijn.
Laten we de durf en het plezier hebben niet alleen in woord maar vooral in daad de hokjesgeest te doorbreken. Met dank ook aan de oproep van de Burgervrouw van onze jubilerende stad.

Kees Rutten
Lid Utrecht Development Board

Kees Rutten

Ontschotten, cohesie en buurtschap: les voor Utrecht]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Ontschotten, cohesie en buurtschap: les voor Utrecht

Utrecht
Jeroen HermkensJeroen Hermkens INTERVIEW

"Utrecht kan van kunstenaars profiteren"

"Had iemand ooit van Bilbao gehoord zonder het Guggenheim museum?" Jeroen Hermkens, beeldend kunstenaar en UDB-lid, pleit voor meer zichtbare kunst en cultuur in Utrecht. "We snakken naar schoonheid" zegt hij. En hij ziet dat grote culturele projecten een verrassende invloed hebben. "De bouw van het Antwerps Museum MAS heeft in korte tijd een verpauperde wijk een ander imago gegeven".

> Lees het hele interview