Column Trude Maas

Onderhandelaars, kom het stadhuis uit

Het is alweer even geleden dat we het rode potlood hanteerden in het stemhokje. Het lijkt heel stil op het Stadhuis. Misschien dat er wel met rode konen wordt onderhandeld, maar de inwoners van de stad zijn alweer bijna vergeten dat ze een nieuw bestuur krijgen. Jammer. Gaan we het trage landsbestuur in Den Haag imiteren?
En dat terwijl overal van de daken geroepen wordt dat inwoners weinig echte belangstelling ervaren van de politiek. Zodat ze er ook niet echt meer in geïnteresseerd zijn. De liefde kan niet van één kant komen immers. Voor jongeren geldt dat al helemaal.

Tromgeroffel

Wat zouden we straks met tromgeroffel aangekondigd willen horen?
Niet het oude nieuws dat we snel groeien, maar wel dat we de kwaliteit van die groei goed gaan bewaken. Over een nieuw motto hoeft ook al niet lang nagedacht te worden. ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ past ons nog steeds als een handschoen.

De buurt in

Belangrijk is natuurlijk hoe we dat motto dan invullen samen. ‘Stad samen maken’ kan ook naadloos door.
Mits natuurlijk een strak plan op tafel wordt gelegd voor samenwerking met mensen en organisaties in de stad.
In de wijken is veel kennis over de juiste lokale aanpak. Hopelijk dus straks geen nieuwe taskforces of grote top-down plannen. De kunst zit hem in het aftappen van de werkvloer. In de vorige periode is schoorvoetend wat geëxperimenteerd. Denk aan de Maliebaan, aan de ontwikkeling van Oud Zuilen.

Minder in de raadszaal

Nu wordt het tijd om gas te geven: werk samen met inwoners en bestaande organisaties.
Dat betekent minder in de raadszaal zitten en meer in de wijken. De oplossingen moeten immers in de stad zelf gevonden worden. Er zijn veel organisaties en verenigingen die graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Kijk bijvoorbeeld naar de recente actie van FC Utrecht. Samen met het UMC en de Hartstichting aan de slag voor een betere bewaking van onze bloeddruk. De AED’s in een aantal wijken zijn aangebracht op initiatief van het Ondernemersfonds.
Bedrijven geven ruimte aan hun medewerkers om vrijwilligerswerk te doen met vluchtelingen.

Vijanden van de democratie

Kortom: de kwaliteit van de stad wordt niet alleen bewaakt vanuit het stadhuis. Dus zal er in de nieuwe coalitietekst vast en zeker staan hoe het stadsbestuur gebruik zal maken van al die initiatieven. Hoe ze ook bevraagd zullen worden op wat ze nodig hebben om hun werk met succes en plezier te kunnen blijven doen.
Denk nu niet dat ze dan meteen aan de subsidiekraan zullen willen hangen. Neen, ze wensen vooral snel antwoord op hun vragen. Waardering ook af en toe.
En als ze stuiten op verkokering bij de gemeente, doe daar dan wat mee. Verkokering, traagheid en bureaucratie zijn vijanden van de democratie.

Lekker praktisch leren

Klaag nooit meer over gebrek aan burgerzin bij jongeren. Ook voor hen geldt immers dat de liefde niet van één kant kan komen. Betrek ze. Bij nadenken en organiseren. Zet ze aan het werk samen met hun onderwijsgevenden. Zorg dat de vraagstukken van de stad aangepakt worden door die talloze jonge mensen. Lekker praktisch leren. Dan krijgt de roep om stageplaatsen ook ineens een ander perspectief.

Inzet van de jeugd

Realiseer je daarbij dat de jeugd een stevige stok achter de deur kan zijn. Want als je inzet vraagt, en niet goed toont dat je iets doet met de uitkomsten daarvan, ben je de jonge denk- en werkkracht pas echt kwijt. Dan werk je zelf aan een lage opkomst bij de volgende verkiezingen.
Maar als je jongeren laat zien dat ze er toe doen, heb je je bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van gezonde burgerzin.

Dus onderhandelaars: kom uit het stadhuis. Snel aan de slag nu met het echte werk.

Trude Maas
Voorzitter Utrecht Development Board

Onderhandelaars, kom het stadhuis uit]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Onderhandelaars, kom het stadhuis uit

Utrecht
Jeroen HermkensJeroen Hermkens INTERVIEW

"Utrecht kan van kunstenaars profiteren"

"Had iemand ooit van Bilbao gehoord zonder het Guggenheim museum?" Jeroen Hermkens, beeldend kunstenaar en UDB-lid, pleit voor meer zichtbare kunst en cultuur in Utrecht. "We snakken naar schoonheid" zegt hij. En hij ziet dat grote culturele projecten een verrassende invloed hebben. "De bouw van het Antwerps Museum MAS heeft in korte tijd een verpauperde wijk een ander imago gegeven".

> Lees het hele interview