Column Trude Maas

Omzien naar 2023: verbinden in 2024

De missie van de UtrechtDB is -onverminderd- verbinden. De groep is niet zo groot, en heeft alleen vrije tijd beschikbaar.
Dus moeten we ons regelmatig afvragen waar we prioriteiten leggen.
En linksom dan wel rechtsom komen we eigenlijk steeds op dezelfde ravijnen uit. Ravijnen die urgent een brug behoeven.

We zien sterke stadbewoners die graag zorg voor hun omgeving oppakken. Fysiek: veel buurten denken goed na over hun straatinrichting. En verbetering daarvan. Of wat abstracter: de vele ‘stadsmakers’ die de jeugd behoeden voor te ruwe grappen. Die met bescheiden stichtingen de jeugd leren te durven dromen. Vrijwilligers die trainingen geven voor die vermaledijde Cito-toets aan leerlingen die geen bijles kunnen betalen. De ouders die zelf een crèche willen runnen.

Of denk aan de initiatieven rondom energie. Coöperaties, samenwerkingsverbanden, er zijn er zeer vele inmiddels. Of het nu gaat over betere isolatie, warmtepompen of batterijen. Studenten die mensen helpen brieven te lezen die ze niet snappen, en zo hun stage vorm geven.

Voetangels en klemmen

In de gesprekken die we hadden met deze -vaak stille- opbouwers en hulpverleners hoorden we net iets te vaak dat ze zichzelf niet echt gezien voelden door de lokale overheid en lokale beleidsmakers. Dat hun initiatief stuk liep op nieuwe regels. Of op een mega-aanbesteding waarin zij natuurlijk niet passen. Of op door hun vermoede concurrentie met professionele aanbieders van diensten.
Soms leek de overheid de zondebok. Maar vaak was er gewoon weinig contact geweest, hadden de initiatieven hun resultaten ook niet goed zichtbaar gemaakt. Stuitten ze op regels die ooit vanuit een heel ander denken gemaakt zijn. Kenden ze de kennisbanken niet waar de ervaring van burgerinitiatieven op een rij zijn komen te staan. Inclusief de voetangels en klemmen en hoe die aan te pakken.

De straat op en in gesprek

We zien ook een stadskantoor dat zijn bloedende best doet om het contact met de inwoners te verstevigen. Omdat op veel gebieden de visie van Utrechtse burgers nodig is om de goede besluiten te nemen. Zodat onze ambtenaren zelfs meedingen naar het nieuwste woord van ’23: swipocratie. Ze maakten iets waarmee je via een soort Tinder kunt swipen door stads- en straatbeelden die je wel of niet aanstaan. Hip. Maar ook goed om de evaluatie te lezen: ‘je moet ermee de straat op en in gesprek, pas dan krijg je input die hout snijdt’. (Die andere afdeling, die ons op een nieuwe ‘parkeerapp’ trakteerde, was dat dan wel weer even ontgaan.)

Hoe we de brug kunnen slaan

Soms werden we er moedeloos van.
Want aan meerdere kanten bruist positieve energie, en toch heerst een gevoel dat het verbinden te vaak niet lukken wil. En dat het ‘uiteraard’ de schuld van een ander is. Hoe verander je dat?

De Utrecht Development Board zal in ‘24 die handschoen proberen op te pakken. Door op een aantal terreinen te verkennen of en hoe we de brug kunnen slaan.
Te denken valt aan gezondheid en preventie, aan initiatieven rond de lokale arbeidsmarkt, aan het gebruik van de steeds schaarsere ruimte in de stad.
We gaan kijken wie wat kan doen om bruggen te slaan.

De thermometer van de stad

We hebben ervaring opgedaan met onze Open Brief over bewegen in de stad. Inmiddels op veler agenda’s beland. We gaven daarin –na, ja inderdaad, gesprekken met belanghebbenden- aan wie wat kon doen om bewegen te bevorderen. Dat bleken heel wat meer partijen te zijn dan sportclubs en de gemeente. Natuurlijk.

De UtrechtDB is wel eens beschreven als ‘de thermometer van de stad’.
Op naar 2024 om dat opnieuw waar te maken.

Trude Maas
Voorzitter Utrecht Development Board

Omzien naar 2023: verbinden in 2024]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Omzien naar 2023: verbinden in 2024

Utrecht
Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview