Augustus/September 2023
Foto: Koen Peters

Stad samen maken? Ook bedrijven spelen een rol

Aan het eind van de zomer is het tijd om na te denken over de positie van het bedrijfsleven. Dat bloeit mede dankzij een goede omgeving. UtrechtDB vraagt zich af: wat doe jij voor je stad, die op nummer één staat van 234 Europese regio`s? Utrecht geldt als ideale vestigingsplaats van veel bedrijven. Maar wat hebben zij met die stad te maken? Hebben ze eigenlijk wel affiniteit met wat in de stad speelt: kwesties rond de schaarse ruimte, duurzaamheid, armoede en schoolachterstanden, de groeiende kloof tussen stadswijken. We willen de komende maanden zoeken naar mogelijkheden voor grotere verbindingen tussen bedrijven en de stad. Social return, van belang om vooral nieuwe generaties medewerkers en jonge ondernemers te interesseren voor het Utrechts bedrijfsklimaat. En dus voor het leven in deze stad.

UtrechtDB-columnisten

In deze nazomer-Nieuwsbrief onze recente columns, bij toerbeurt geschreven door UtrechtDB-leden. Het uitgangspunt ‘Utrecht maken we samen’ klinkt door in bijna alle columns uit de afgelopen maanden. Vrijwilligers die het Máximapark mooi houden, of steeds meer inzet van Kinderopvang Door Ouders. De Pride die nóg groter mag groeien. Lees ook hoe de stad in samenspraak tot oplossingen komt: over een park in Zuilen, over het gebouw Oopen en de energietransitie. Toch: donkere wolken hangen er ook boven de bloeiende stad die tot de top van Europa hoort. Nodig is een integrale langetermijnvisie inclusief sociaal-maatschappelijke gevolgen.

Columns van UtrechtDB-leden

Foto: FCUtrecht / J.hurenkamp

Utrecht, vraag iets terug

Utrecht is voor veel bedrijven een toplocatie. De bloeiende stad biedt hen goed opgeleide mensen, en een geslaagde focus op alle bedrijvigheid die met gezondheid te maken heeft, ‘Heart of Health’. Trude Maas roept bedrijven op, iets terug te doen voor de stad. Volg het voorbeeld van FC Utrecht en besteed tenminste één pagina in je jaarverslag aan jouw acties voor de kwaliteit van stad en regio. (27 juni 2023)

Lees meer

Foto: Stefan Koopmanschap

Laat de Utrechtse Pride nóg groter groeien

Monique Mourits kijkt vooruit naar de Utrechtse Pride over vijf jaar. Groei verder, bepleit ze, en laat zien dat Utrecht een stad is voor iedereen. Voor haar kunnen de tekens zoals regenboog-zebrapaden en het gekleurde fietspad in Science Park, niet groot en aanwezig genoeg zijn. “Een inclusieve stad, waar ruimte is voor ieder om te zijn hoe en wie je bent”. (13 juni 2023)

Lees meer

Foto: Angeliek de Jonge

Ruim baan voor kinderopvang door ouders

Joost van Hoorn vindt dat de gemeente samen met vastgoedpartijen nieuwe initiatieven voor Kinderopvang Door Ouders van harte moet ondersteunen. Zoals de plannen van ouders in Leidsche Rijn voor een zesde KDO in de stad. Dit typisch Utrechts fenomeen bevordert saamhorigheid. (31 mei 2023)

Lees meer

Foto: Jan Dijkstra

Máximapark: mooiste stadspark

Het Máximapark maakt zijn beloften waar als mooiste stadspark van Nederland. Zie hoe succesvol de gemeente Utrecht en vrijwilligers er samenwerken. Kijk naar de belangrijke sociale en duurzame functies. Maar we kunnen niet achterover leunen, zegt Jan Willem Steunenberg. Er blijft werk aan de winkel om het park schoon en veilig te houden en om verdere verduurzaming te stimuleren. (16 mei 2023)

Lees meer

Afbeelding: Oopen © HeatherwickStudio for Edge

Utrecht maken we samen. Hoe?

Park in Zuilen. Jaarbeursplein-gebouw. Energietransitie. Drie voorbeelden van het anno 2023 besturen van onze stad. Drie kansen om de intelligentie van de stad meer te benutten, aldus Trude Maas. Het stadsbestuur en wij burgers zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor onze dialoog, zonder blauwdruk in de hand. (2 mei 2023)

Lees meer

Gouden regio moet schatten goed verzilveren

Cor Jansen juicht over de toppositie van Utrecht in de Europese vergelijking van 234 competitieve regio’s. Donkere wolken hangen boven dit ‘Utrechtse goud’: schaakmat bij de regionale energiestrategie, grondwaterpeil in het Groene Hart, stikstof versus bouwen. Hij bepleit een integrale langetermijnvisie inclusief sociaal-maatschappelijke gevolgen. (19 april 2023)

Lees meer

Foto: De Clique

Opgestroopte mouwen

Michiel Bodt schetst hoe stadsmakers zoals buurtvaders sociale vraagstukken te lijf gaan. En hoe De Clique duurzaamheidsthema’s oppakt. Bied meer experimenteerruimte, waarin de Utrechter zelf werkt aan zijn of haar straat, wijk en stad. Of het nu gaat om evenementen organiseren, straatvergroening of nieuwe duurzame businessmodellen opstellen. (4 april 2023)

Lees meer

Hoe wij werken

Bekijk de video "Wij zijn de Utrecht Development Board"

De standaard werkwijze van UtrechtDB zoekt naar de stem en ervaring van de burgers zelf.

Wij nodigen verschillende belanghebbenden uit om een thema scherper te krijgen en zicht op de aanpak ervan te verbeteren. In verschillende sessies brengen we mensen bij elkaar die allemaal een stukje van de oplossingen in handen hebben. Ze leren elkaar kennen, ze pakken soms meteen dingen op. Waar niet, gaan we verder met verbinden door ad hoc bijeenkomsten te organiseren.

Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

Eenderde raadsperiode achter de rug

Met eenderde raadsperiode 2022 –2026 achter de rug blijft het nuttig onze Meetlat (pdf) te lezen met het noodzakelijke ‘hoe’ en ‘wat’ voor Utrecht in de komende krappe 30 maanden. Met deze focus laten raadsleden en wethouders zich wellicht minder ondersneeuwen door de energievretende ‘hype of the day’.

Onze Open Brieven over Ruimte en over Bewegen

Illustratie: Jeroen Hermkens

Hoe en waar wonen Utrechtse verpleegkundigen, monteurs en politieagenten? Waar komen kansen voor lopen, fietsen, openbaar vervoer nu het kabinet miljarden aan Utrecht belooft voor onder andere een nieuwe Merwedelijn? Kijk naar een blik in onze Open Brief Ruimte (pdf). En onze eerdere Open Brief Bewegen (pdf)

Utrecht Development Board | www.utrechtdb.nl | info@utrechtdb.nl
-