Column Jan Willem Steunenberg

Gezond eten, daar knapt Utrecht van op!

De gemeente Utrecht werkt aan Gezond Stedelijk Leven. Dat moet volgens mij niet alleen gaan over het ontwikkelen van woningen en over het creëren van groene ruimtes. Of over het bevorderen van een actieve levensstijl en de toegang tot kwalitatief goede zorg.

Ik zie urgentie om Gezond Stedelijk Leven breder te definiëren. Met een centrale plek voor voeding. Begin met voedseleducatie op school. Denk ook aan het creëren van voedselzones in de stad die gezonde opties aanbieden. En voorkom dat fastfoodketens iedere lege plek in winkelgebieden en stationsomgevingen kunnen invullen.

De achtergrond van mijn pleidooi ligt in de paradox van onze moderne westerse samenleving. Aan de ene kant hebben we toegang tot ongekende hoeveelheden voedsel en technologie, die ons leven makkelijker maken dan ooit. Aan de andere kant worden we geconfronteerd met een toename van obesitas, vooral onder basis- en middelbare schoolleerlingen. Hier ligt de urgentie van het bevorderen van een gezonde stedelijke levensstijl, waarin voeding een centrale rol speelt.

Obesitas ook maatschappelijke zorg

Neem Utrecht. Een bruisende, innovatieve stad vol historie en met een hoog voorzieningenniveau. Maar voor veel stadsbewoners is er echter ook een andere realiteit. Met de overvloed aan fastfoodketens zijn ongezonde opties vaak de makkelijkste keuze. Dit wordt versterkt door de drukke levensstijl van veel stadsbewoners, waardoor ze minder tijd denken te hebben om gezonde maaltijden te bereiden en te consumeren.

Obesitas ligt dan op de loer en dat is niet alleen een persoonlijke strijd. Het is ook een maatschappelijke zorg. Een last voor ons zorgsysteem en de economie. Het begint in de kindertijd, waar slechte eetgewoonten worden gevormd, die naderhand moeilijk te doorbreken zijn. Basis- en middelbare schoolleerlingen zijn bijzonder kwetsbaar, omdat ze worden blootgesteld aan reclames voor ongezonde voedingsmiddelen via de socials. Bovendien hebben deze jonge consumenten veel te makkelijk toegang tot suikerhoudende dranken en snacks.

School ideale aanmoedigingsplek

De oplossing voor het bestrijden van obesitas begint daarom in mijn ogen op school, een ideale plek voor de ontwikkeling van gezonde (eet)gewoonten. Het is essentieel dat scholen een omgeving creëren die gezonde voedingskeuzes aanmoedigt én dat scholen zorgen voor goed onderwijs over voeding. Bied gezonde, betaalbare en duurzame voedingskeuzes aan in de schoolkantine, integreer voedingseducatie in het curriculum en stimuleer dagelijkse lichamelijke activiteit.

Betere keuzes maken

Voedingseducatie moet dan bovendien niet alleen focussen op wát gezond is om te eten, maar ook op waarom het belangrijk is. Basis- en middelbare schoolleerlingen moeten begrijpen hoe voeding hun lichaam en geest beïnvloedt. Door kinderen te leren over de voedingswaarde van verschillende voedingsmiddelen en de impact van voeding op hun algehele welzijn, kunnen ze betere keuzes maken over wat ze eten.

Het ‘voeden’ van een stad is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het vereist samenwerking tussen overheid, bedrijven, scholen en ouders. Maar als we erin slagen om gezonde voedingsgewoonten te bevorderen, te beginnen onder basis- en middelbare schoolleerlingen, leggen we een sterk fundament voor een gezondere toekomst voor ons allemaal. Het is daarom tijd om Utrecht (op) te voeden met gezonde keuzes. Daar knapt iedere burger van op!

Jan Willem Steunenberg
Lid Utrecht Development Board

Gezond eten, daar knapt Utrecht van op!]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Gezond eten, daar knapt Utrecht van op!

Utrecht
Jeroen HermkensRien Nagel, Kees Rutten en Monique Mourits INTERVIEW

"Constructief, maar wel kritisch"

De kracht van de Utrecht Development Board? Drie leden geven een eenstemmig antwoord: de eigen koers los van de politiek, zoekend naar gesprek met de stad en de buurt. Kortom: allereerst in contact met de basis en niet met reguliere machtsfactoren.

> Lees het hele interview