Column Kees Rutten

Utereg m`n stadsie. Bruist het aan alle kant?

Onze stad en regio Utrecht gaan steeds meer bruisen. De economie veert op, velen willen en kunnen hier hun brood verdienen en er komt steeds meer zuurstof in onderlinge samenwerking. Mooi dat we 'kopgroepen' hebben; dat we 'corporates' willen betrekken en businessplannen maken omdat we slim, groen en gezond willen zijn. Dat we de mogelijkheden van technologie niet alleen economisch maar ook maatschappelijk willen kapitaliseren. Healthy Urban Living.... Prachtig!

Principes voor onze toekomst

Is dat het grote verhaal, de grote ambitie voor onze toekomst? Is dat ook de droom voor velen?

Dat verhaal gaat verder dan de bekende wat thema's: werk, wonen, inkomen en mobiliteit. Bewonderenswaardig dan ook dat de gemeente Utrecht de vraag stelt "welke leidende principes zien wij voor onze toekomst?". Van groot belang is om daarin ook mee te nemen de hoe principes.

Waarom? Als samenleving zijn we nog nooit eerder geconfronteerd met zo'n snelheid en verwevenheid van veranderingen. Hoe gaan we daaraan vorm geven, hoe gaan we  samenwerken en wie gaan echt met wie samenwerken. Dat het anders moet, voelen we wel aan.

Uit de eigen 'bubbel' stappen

Utrecht kent gelukkig vele initiatieven om samen te werken aan een gezonde toekomst. Groot en klein. Maar zijn die samenwerkingen voldoende effectief en duurzaam? Besteden we voldoende tijd aan elkaar kennen, werkelijk uit de eigen 'bubbel' stappen, echt afstemmen en exploreren.

Meedoen en bijdragen

Een belangrijk principe voor goede samenwerking is gezondheid. Daarmee bedoel ik niet gezondheid als 'niet ziek zijn', maar het positieve vermogen om mee te doen en bij te dragen aan de veranderingen. En op die manier dus aan onze stad en regio.

Een ander belangrijk principe is goed opgeleid en gevormd zijn en wel zodanig dat je dat ook wilt blijven.

Daar hebben we het te weinig over. We praten niet over 'goed opgeleid zijn' maar vooral over 'hoog' en 'laag' opgeleid zijn. Dat is een systemische en niet een mensgerichte benadering. Terwijl we toch echt een mensen-stad zijn.

Stagnatie bij de kopgroep

Veel energieke, veerkrachtige, creatieve vmbo- en mbo-studenten willen meedoen en bevraagd worden om mee te doen in een ondernemend en lerend leven.

Gelukkig maar, want we hebben ze als stad en regio heel hard en meer en meer nodig. Er is werk aan de winkel. Als hun potentiële bijdrage stagneert, dan stagneren ook de doorbraken in de kopgroep en de innovaties.  

Schadelijke framing voor jong talent

Waarom dan toch ontvangen die vmbo- en mbo-jongeren uit de landelijke pers, maar ook uit de stad en de regio, van ouderen de signalen dat ze een moeilijke doelgroep zijn; dat ze gaan behoren tot de groep werklozen en onzeker werkenden? Dat de toekomst ligt bij hogeropgeleiden!

Een schadelijke framing, voor veel jong talent in de dop, maar ook voor veel werkgevers.

Wat doen die boodschappen  met jongere studenten uit vmbo en mbo?  Beeld je eens in.  Hoezo "bruisen" en optimisme?

Diversiteit in afkomst

Het moet gaan om studentsucces, om werknemerssucces. De keerzijde van diezelfde munt is werkgeverssucces. Het gaat om exploratief samenwerken binnen een wereld van diversiteit. Ongeacht afkomst en opleidingssoort.

Onze toekomst gaat niet om het wat op de korte termijn, maar hoe we leren duurzaam, creatiever en met meer realisatiekracht samen te werken. Dus vooral hoe we ons verhouden tot jonge mensen (en niet tot onderwijssystemen en sectoren ) en of we praten - niet over - maar met aspirant-werkenden.

Meer zuurstof, meer bruisen

Goed, stad Utrecht, dat je meer en meer op zoek bent naar leidende principes voor het grote verhaal. Dat je op zoek bent naar nog meer zuurstof voor nog meer bruisen. Een paar suggesties.

  • Stimuleer in woord en voorbeeldgedrag elk talent mee te doen door te zien wat de ander ervaart. Dat is pas exploratie, een noodzakelijke stap om duurzaam te innoveren. Dus ook zien wat studenten uit vmbo en mbo ervaren, willen en kunnen.
  • Door 'goed opgeleid' te prioriteren (in plaats van 'hoog opgeleid') en daarmee werk te maken van meedoen, ook door jongeren met een vmbo- of mbo-vorming.  

Universiteit in de stad

Mooi dat de Universiteit Utrecht als internationale topuniversiteit durft werk te maken van een ontwikkeling naar een 'civic university' .Waarin veel van de hier geschetste principes meegenomen worden.

"Utereg m'n stadsie daar bruist het voor en door ons allemaal". Laat dat het gezamenlijke grote verhaal zijn voor een gezonde toekomst.

Kees Rutten
Lid UtrechtDB
Lid College van Bestuur ROC Midden Nederland

Utereg m`n stadsie. Bruist het aan alle kant?]

> Aanmelden nieuwsbrief» » Utereg m`n stadsie. Bruist het aan alle kant?

Utrecht
Jeroen HermkensJeroen Hermkens INTERVIEW

"Utrecht kan van kunstenaars profiteren"

"Had iemand ooit van Bilbao gehoord zonder het Guggenheim museum?" Jeroen Hermkens, beeldend kunstenaar en UDB-lid, pleit voor meer zichtbare kunst en cultuur in Utrecht. "We snakken naar schoonheid" zegt hij. En hij ziet dat grote culturele projecten een verrassende invloed hebben. "De bouw van het Antwerps Museum MAS heeft in korte tijd een verpauperde wijk een ander imago gegeven".

> Lees het hele interview