Oktober 2017

Nieuwsbrief

De veertien leden van de Utrecht Development Board werken achter de schermen om een nóg beter en gezonder Utrecht te maken. Bevorderen van diversiteit, creatief talent binnenboord houden, publieke ruimte voor iedereen, dat zijn de onderwerpen van nu. De komende maanden loopt de stad zich warm voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij reisden al rond met onze drie speerpunten voor 2018 en verder. Lees het in deze kwartaal-nieuwsbrief.  
Topsport inspireert. Zo gaat Utrecht bewegen.

Lees meer

Meetlat UtrechtDB Verkiezingen Gemeenteraad 2018

Speerpunt 1: Combineren van sociale ontwikkeling met de voortgaande fysieke ontwikkeling.

Speerpunt 2: Inzetten op de kracht en stijl van de stad.

Speerpunt 3: Bouw aan een verhaal bij de groei tot grote stad. Bouw aan een wereldwijd begrijpelijke reputatie. Bouw aan een identiteit die er voor bewoners toe doet.

Lees meer

Columns

Witte stad

Bij de drie speerpunten voor de komende raadsverkiezingen schetst voorzitter Trude Maas prioriteit nummer één: de inclusieve stad. Werk aan diversiteit. Want mbo'ers voelen discriminatie, de studentenwereld ziet er eenzijdig uit, wonen en leren wordt in Utrecht steeds duurder.
Lees meer
Jeroen Hermkens' Servaasbolwerk

Welvarend Utrecht

Richard Kraan roept op verder te kijken dan naar de economie: naar de mens, de samenleving. "De schaal van Utrecht biedt perfecte kansen voor het realiseren van Healthy Urban Living. Maar hebben wij de mentaliteit om deze ambitie als kompas te hanteren?"
Lees meer

Elk jaar een kampioen Gezond Samenleven

Gezond Samenleven in de Stad (of Healthy Urban Living), wat is dat eigenlijk? UtrechtDB weegt het begrip, en zoekt een indicator ervoor. Tevens goed om bedrijven te beoordelen op de extra's die zij voor Utrecht doen.
Lees meer

UtrechtDB bezoekt acht partijen

Een klein team van UtrechtDB bezoekt de schrijvers van de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraad. Maart 2018 lijkt ver weg, maar wij denken graag vooruit. Een warm welkom troffen we in september bij de acht grootste kanshebbers voor zetels in de Utrechtse raad. Op hun kantoor, soms thuis, soms op het stadhuis zien we grote lijnen. Wonen, wijken, mobiliteit overheersen. Wij pleiten ook voor energie, inclusiviteit, onderwijs, cultuur. Onze 'meetlat' ligt op tafel.

UtrechtDB de komende 3 maanden

De verkiezingen in 2018 kunnen Utrecht een ander aanzicht geven. Wij willen de komende maanden wijzen op de bestuurscultuur. De noodzaak van een heldere visie van stadsbestuur, bedrijven, onderwijsinstellingen op de gewenste richting van de ontwikkelingen in stad en regio Utrecht. Zodat eenieder binnen die kaders actief en creatief kan zijn. Zichtbaar dan wel onzichtbaar. Samenwerking moet. Te beginnen met elkaar zien over de grenzen van de eigen toko heen. Daarom staan we dicht bij Ondernemersfonds Utrecht, Economic Board Utrecht, Universiteit en Science Park. De snelgroeiende stad moet één geheel worden en profiteren van de kracht in de diverse hoeken en wijken.

Nieuwe leden 2017

Lees de komende weken op onze site de visie van de drie nieuwe UtrechtDB-leden van dit jaar.
Utrecht Development Board  |  www.utrechtdb.nl