Juli 2018
Cartesiusdriehoek, het bouwplan (bron: NS)

Stad groeit, maar stenen maken nog geen samenleving

De meest gezonde, fiets- en loopvriendelijke wijk van Utrecht, met 2600 woningen, verrijst in de Cartesiusdriehoek. Nu nog een bedrijventerrein van de NS bij station Zuilen. Daar gebeurt al veel, en de plannenmakers beloven ook ruimte voor culturele initiatieven. Opnieuw een voorbeeld van de snelle fysieke groei van Utrecht. Wij pleiten voor groen, ruimte voor bewegen en spelen, creativiteit en diversiteit. Kortom: gezond stedelijk leven. Lees het in deze kwartaal-nieuwsbrief met ons recente Appèl, onze columns en plannen.
By Hans Dinkelberg - Taken on September 10, 2011 - https://www.flickr.com/photos/uitdragerij/6139559475/ Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
Foto Hans Dinkelberg
Appèl: Meer Ruimte voor Makers

Creatieve talenten in de kunst betekenen veel voor Utrecht. Kijk wat zij doen met het Werkspoorkwartier en wat er gebeurt in Rotsoord. Ze zijn een belangrijke motor voor behoud en vergroting van creativiteit en diversiteit. Op initiatief van UtrechtDB-leden Jeroen Hermkens en Quinten Peelen pleiten wij in een breed appèl voor meer samenwerking zodat makers een grotere rol krijgen in de ontwikkelingen in Utrecht.

“Wij richten ons tot alle betrokkenen: tot de gemeente, maar ook tot de hier werkende en in Utrecht geïnteresseerde vastgoedsector, tot beleggers en investeerders, kunstenaars, opleidingen, musea, netwerken en particulieren”. Op 14 juni presenteerde Jeroen Hermkens ons appèl bij de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad over de raadsbrief ‘Werkplan ruimte voor creatieve bedrijvigheid’.  

Columns

Foto Juri Hiensch

De Uithof zoekt de confrontatie

Goede bestuurders weten dat zij trucs moeten bedenken om zichzelf en hun omgeving fris te houden, weet Trude Maas.  Op hun verzoek keken daarom kunstenaars maandenlang naar De Uithof. Dit Department of Search zag een gebied vol potentie, met kans op een Zero Footprint Campus. In het slotdebat ging het zelfs over een snelle fietsrondweg die middeleeuws Utrecht en De Uithof kan helpen. Confronterend.
Lees meer
Foto Ramon Mosterd

Buiten spelen of volbouwen

In de nabije toekomst komen er 80.000 mensen bij in Utrecht. Waar blijft ruimte voor kinderen om te leven, te recreëren, zomaar wat rond te hangen. Schoolbestuurder Eric van Dorp: “Zelfs de schoolpleinen kunnen geen soelaas bieden als groene oases in een volgebouwde stad”.
Lees meer

Toekomst aan de groene stad

Het jaarlijkse provincie-rapport de Staat van Utrecht met focus op ‘Groen’ toont dat bouwen een andere afweging vereist. De volgorde wordt: “Niet eerst steen en dan openbaar vervoer. Niet eerst steen en dan pas speelplekken voor kinderen”. Trude Maas ziet mooi voorwerk van de provincie voor het nieuwe stadsbestuur van Utrecht.
Lees meer
Foto Alexander Kraaij

Doorpakken voor creativiteit en diversiteit

Ruimte voor cultuur is een essentieel onderdeel van de kwaliteit van de stad. Denk dus bij het bouwen aan de fysieke stad niet alleen aan bereikbaarheid, scholen, groen en energieverbruik. Cultuur hoort thuis in de planfase, en niet als sluitpost. Er gebeurt veel in Utrecht, nu moeten we samenwerken en doorpakken voor creativiteit en diversiteit.
Lees meer
Foto Ramon Mosterd

Alleen in Utrecht, of juist samen

Neemt individualisering toe en rammelt de sociale cohesie? Michiel Bodt heeft goed nieuws voor het college van B&W: zeker in Utrecht zien we veel initiatieven die onderlinge verbinding faciliteren.
Lees meer

Brede Welvaarts Indicator

Het Bruto Binnenlands Produkt (BBP) is jarenlang de meetlat geweest om te kijken of het goed met een land of de stad gaat. Een internationale standaard.

Inmiddels weten we dat dat getal niet spoort met wat inwoners zelf ervan vinden.

Dus zijn (internationale) onderzoekers op zoek naar een andere, betere meetlat. Onze Universiteit en de onderzoekers van de Rabobank lopen gezamenlijk vooraan mee in de zoektocht naar de nieuwe Brede Welvaarts Indicator (BWI). UtrechtDB probeert ze daarbij te ondersteunen.

Krachten bundelen
Tegelijkertijd is er behoefte aan nog veel specifiekere indicatoren: over het welzijn in een buurt of stad. UtrechtDB riep in Utrecht geïnteresseerde databewerkers en dataverzamelaars bij elkaar om de krachten te bundelen. Met als doel geen dingen dubbel te doen en indicatoren te leveren waar beleidsmakers mee vooruit kunnen. En waarmee hun controleurs, de gemeenteraad en de Provinciale Staten, kunnen zien of beleid goed uitwerkt.

Gezond Stedelijk Leven
Met als gekozen uitgangspunt de Utrechtse missie Gezond Stedelijk Leven, is dat nog best een uitdaging. Die overigens met plezier door alle slimme statistici die hier rondlopen, wordt opgepakt, zo blijkt. Utrecht heeft een prima uitgangspositie om ook op dit punt een voortrekker te zijn. Komende maanden beloven wij meer berichten over de specifieke BWI van en voor Utrecht.

Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

Na de zomer

De Utrecht Development Board bestaat in 2019 tien jaar. Tijd om te zien wat veertien mensen voor elkaar kregen met elk een groot netwerk en een hart voor de stad Utrecht. Dankzij onze persoonlijke, belangeloze inzet realiseren we (vaak achter de schermen) ons motto verbinden- versnellen - verzilveren. Altijd voorop in denken, zien en bijeenbrengen, waar anderen de knoop (nog) niet konden ontwarren. 

Onze Meetlat langs het nieuwe beleid

Speerpunt 1: Combineren van sociale ontwikkeling met de voortgaande fysieke ontwikkeling.

Speerpunt 2: Inzetten op de kracht en stijl van de stad.

Speerpunt 3: Bouw aan een verhaal bij de groei tot grote stad. Bouw aan een wereldwijd begrijpelijke reputatie. Bouw aan een identiteit die er voor bewoners toe doet.

Lees meer (pdf)

Utrecht Development Board  |  www.utrechtdb.nl