Januari 2021

Herstel na Corona

In de anderhalve-meter-samenleving gaan onze ogen open. Nieuwe ruimte ontstaat, terwijl de stad zucht onder ongekende maatregelen. Los van bestaande kaders werkt de Utrecht Development Board aan verbindingen en prioriteiten voor herstel ná Corona. Zoekend naar ademruimte voor alle Utrechters en hun bezoekers. Wij nodigen uit om Utrecht te zien na deze marathon-gijzeling van stadsleven en economie. Met ruimte voor een andere blik.

Met SCP-kompas in Leidsche Rijn

We willen kijken naar de periode ná deze crisis, het herstel ná Corona.

Met het SCP-Coronakompas van het Sociaal en Cultureel Planbureau in de hand duiken we komende maanden in een van de Leidsche Rijn-wijken. Zonodig via schermen maar liefst in echte gesprekken met de inwoners. Doel: praktische aanbevelingen vinden voor meerdere Utrechtse wijken, om goed uit de lockdown te komen. 

Zie onze speerpunten in het Appèl Ruimte voor een andere blik.

UtrechtDB- columnisten

In deze winter-Nieuwsbrief ook onze recente columns, waarin UtrechtDB-leden zien hoe groot in Corona-tijd de honger is naar bewegen: in de (stads)natuur, op het sportveld of zomaar op straat. De kracht wordt geroemd van Utrechtse verenigingen en maatschappelijke ondernemingen. Plus de schijnwerper op de afscheidswoorden van waarnemend burgemeester Den Oudsten aan het stadsbestuur: zoek meer verbinding met en tussen burgers.

Columns

Foto: Sporters op velden Omnisport Zwaluwen 1911

Topsport stimuleert bewegen

Beweging stimuleert onze fysieke gezondheid en werkt als uitlaatklep voor stress en emotie. Goed, dat de gemeente streeft naar sport voor iedereen, vindt Niek Amelink (FC Utrecht). Maar dit hoeft niet ten koste te gaan van topsport. Veel lokale politici trekken een harde grens tussen breedtesport en topsport. “Dat is onterecht: topsport en breedtesport horen bij elkaar. We moeten ze verbinden”.

Lees meer

Maliebaan, Jeroen Hermkens

Gewoon die boom weer in

Gebruik grachten en pleinen in de binnenstad niet langer als parkeerplaatsen. En maak een prachtpark van de Maliebaan, de mooiste bomenlaan van Nederland. Zoek zo meer ruimte en meer schoonheid. Beeldend kunstenaar Jeroen Hermkens ziet hoe de pandemie enorme behoefte blootlegt aan cultuur en natuur. De tijden zijn veranderd. Weg met verkeerswegen als barricaden, ook in onze provincie, betoogt hij. Het wordt tijd onze ruimte opnieuw in te richten. In de stad en rond de stad.

Lees meer
Foto: Waarnemend burgemeester Den Oudsten

Omgaan met gewone mensen

Opvallend dat waarnemend burgemeester Peter den Oudsten bij zijn vertrek de gemeenteraad adviseert: ga minder met jullie gezicht naar de bureaucratie staan, want dan sta je met de rug naar de inwoners die je vertegenwoordigt. Meer verbinding zoeken met en tussen de burgers, is de boodschap. Je niet verliezen in te gedetailleerde debatten en moties, maar de buitenwereld naar binnen brengen.

Op de drempel naar 2021 herkent Trude Maas hier precies de missie van de UtrechtDB. Een thermometer van de stad, ten dienste van de kwaliteit van de stad.

Lees meer
Foto: FC Utrecht stadion

Kracht in Utrecht zelf

Geef vanuit Den Haag de buitengrenzen helder aan, en vertrouw op de kracht van de steden en maatschappelijke partijen daar voor de passende invulling. Steven de Waal noemt voorbeelden van recente acties in Utrecht waar verenigingen en maatschappelijke ondernemingen in Corona-tijd hun verantwoordelijkheid pro-actief oppakken en waarmaken. Zij zijn ‘even belangrijk voor het goed functioneren van een stad, zeker in tijden van grote nood’.

Lees meer

Nieuw lid UtrechtDB


Ad Sanders

Wij verwelkomen Ad Sanders als nieuw lid bij de Utrecht Development Board. Ad Sanders is al jaren betrokken bij de veiligheid in de stad Utrecht. Hij werkte 43 jaar bij de politie en hij wordt geroemd als ervaren crisismanager. Onder andere bij de Veiligheidsregio Utrecht was Sanders leidinggevende van de teams waarin onder meer brandweer, geneeskundige zorg, politie, gemeente en defensie bij grote incidenten samenwerken. 

Hoe we werken

De inmiddels standaard geworden werkwijze van UtrechtDB zoekt naar de stem en ervaring van de burgers zelf.

Wij nodigen verschillende belanghebbenden uit om een thema scherper te krijgen en zicht op de aanpak ervan te verbeteren. In verschillende sessies brengen we mensen bij elkaar die allemaal een stukje van de oplossingen in handen hebben. Ze leren elkaar kennen, ze pakken soms meteen dingen op. Waar niet, gaan we verder met verbinden door ad hoc bijeenkomsten te organiseren.

Verbindingen zoeken

Begin 2020 maakten we een plan om op vijf thema’s te zoeken naar verbindingen en dus verbeteringen in Utrecht.

En toen kwam er een onbekende en virulente infectieziekte: Corona. Fysieke ontmoetingen zaten er even niet meer in. En met de digitale wereld moesten we leren omgaan. Wat overigens nog best meeviel.

  • Wat gebeurde er intussen in de stad?
  • Wat leerden we over onze eerder gekozen thema’s en onze prioriteiten daarbij?
  • Verandert onze analyse, onze aanpak?

In ons Appèl Ruimte voor een andere blik schetsen we de kansen die UtrechtDB zoekt op vijf centrale thema’s in de stad. Ter inspiratie voor burgers, bedrijven en bestuurders.

Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

UtrechtDB bij OfU

Columns van UtrechtDB-leden verschenen ook elders. Zoals op de site van Ondernemersfonds Utrecht. De blog van voorzitter Trude Maas over het advies van waarnemend burgemeester Den Oudsten: ‘Opvallend dat hij de gemeenteraad adviseert: ga minder met jullie gezicht naar de bureaucratie staan, want dan sta je met je rug naar de inwoners die je vertegenwoordigt’.

Onze meetlat langs het beleid

Speerpunt 1: Combineren van sociale ontwikkeling met de voortgaande fysieke ontwikkeling.

Speerpunt 2: Inzetten op de kracht en stijl van de stad.

Speerpunt 3: Bouw aan een verhaal bij de groei tot grote stad. Bouw aan een wereldwijd begrijpelijke reputatie. Bouw aan een identiteit die er voor bewoners toe doet.

Lees meer (pdf)

Utrecht Development Board | www.utrechtdb.nl | info@utrechtdb.nl
-