Januari 2020
Muurschildering van De Strakke Hand, foto Jurjen Drenth

Zelf de schouders eronder

De topprioriteit van dit gemeentebestuur heet ‘gezond stedelijk samenleven voor iedereen’. Dat waarmaken vergt deelname van alle actieve betrokken burgers. Utrecht groeit naar 450.000 inwoners. Met grote veranderingen van de fysieke stad, vele duizenden bij te bouwen woningen en nieuwe wijken. En dan spelen ook nog energietransitie, platformeconomie en digitalisering.

Achterhaald

Het is achterhaald om burgers wat te laten meepraten over de agenda en de plannen van het gemeentebestuur, vaak achteraf en zonder veel invloed. De stad wordt fysiek groot, maar moet het ook mentaal worden. Dat lukt alleen als wij er zelf de schouders onder zetten en daarvoor de ruimte krijgen.

Stad beweegt

De Utrecht Development Board ziet de zoektocht van het gemeentebestuur, de politiek en andere betrokkenen. In 2020 reiken wij een helpende hand op vijf thema’s, waarvan we er één afgelopen jaar al opbouwden: de stad gaat bewegen. Binnenkort tonen we daarvan de resultaten.

'Utrecht maken we samen'

UtrechtDB haalt in 2020 rond vier andere thema’s stadgenoten bij elkaar om lessen te trekken uit hun praktijkervaringen. Waarmee we ook willen onderzoeken hoe ‘Utrecht maken we samen’ verder vorm kan krijgen. Volg ons in onze columns, nieuwsbrieven en via andere kanalen.

Columns

 

Schuldenvrij Utrecht

Eén op de veertien Utrechters heeft problematische schulden. Naar schatting ligt het werkelijke aantal hoger. Dit leidt tot buitensluiting en een bijna onzichtbare tweedeling, die alleen maar groter dreigt te worden. Dit zegt Quinten Peelen, lid van UtrechtDB, en kenner van deze kwestie dankzij de betrokkenheid van het K.F. Hein Fonds waar hij directeur is. Utrecht kan met een brede en effectieve aanpak vooroplopen in het voorkómen en oplossen van schulden. Maar dan moet schuld uit de taboesfeer, door in gesprek te gaan met alle betrokkenen. En met jongeren, ook als schuld voor hen nog helemaal geen issue is.

Lees meer

Foto: Sporters op velden
Omnisport Zwaluwen 1911

Kleine en grote doeners

Utrecht telt veel ‘doeners’ met een visie. Ze opereren niet vanuit problemen, maar zij zien kansen. Inventief, zonder vrijblijvend optimist te zijn, zetten zij zich in voor anderen. Kees Rutten noemt in zijn column de trekkers bij sportverenigingen, de jeugdagent die niet achter haar bureau blijft zitten, bestrijders van taalachterstand, aanjagers van buurtinitiatieven. ‘De humuslaag van de stad’. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit en ontwikkeling van de echte stad.

Lees meer
 

Utrecht: onderwijs nog uit de 19e eeuw

Een school voor nul tot zestien jaar hoort in Utrecht te staan. Maar nee, we houden liever het onderwijssysteem uit de 19e eeuw overeind. Waar een kind van 10 jaar al richting toekomst wordt voorgesorteerd. Je kunt niet de mond vol hebben van inclusiviteit en gezondheid, terwijl je niet bereid bent iets aan ons segregerende onderwijssysteem te doen, zegt Trude Maas in haar column. De stad wil graag beroemd worden met haar grote fietsenstalling en het verbod op oude dieselauto’s. ‘Mooi. Jammer, als we het echte grote werk laten liggen. Niet door gebrek aan kennis. Maar door gebrek aan moed’.

Lees meer

Nieuws binnen UtrechtDB

Nieuw lid UtrechtDB

Monique Mourits treedt aan als nieuw lid van de Utrecht Development Board.
Zij is directeur Marketing & Communicatie bij Universiteit Utrecht. De universiteit draagt bij aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, ook in de nabije omgeving. Een van haar opdrachten is om de impact van onderzoek en onderwijs van de universiteit in de regio zichtbaar te maken. Monique werkt graag aan het versterken van samenwerking in stad en regio Utrecht.

Agenda UtrechtDB in 2020

Utrecht groeit! Dat betekent:

Groei moeten we accepteren, maar groei moet wel gerichte groei zijn en niet in het wilde weg.
De Utrecht Development Board streeft naar:

  • een eerlijke stad, met gelijke startposities voor iedereen in wonen en onderwijs;
  • een gevoel van 'thuis' en 'veilig', waar iedereen elkaar verstaat;
  • behoud en sterker maken van Utrechts grote kwaliteiten;
  • trotse burgers.

Daarom geven wij mede richting aan de groei in Utrecht op het gebied van onderwijs, zorg voor de publieke ruimte, toegankelijkheid en gezondheid. Utrecht is van ons.
Dit doen we door te verbinden, te beïnvloeden en te inspireren. Partijen bij elkaar te brengen die niet vanzelfsprekend dit doen. En wij durven te dromen.

Lees meer

Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

Blik op 2020

De Utrecht Development Board bestaat tien jaar. Tijd om te zien wat veertien mensen voor elkaar kregen met elk een groot netwerk en een hart voor de stad Utrecht. Dankzij onze persoonlijke, belangeloze inzet realiseren we (vaak achter de schermen) ons motto verbinden- versnellen - verzilveren. Altijd voorop in denken, zien en bijeenbrengen, waar anderen de knoop (nog) niet konden ontwarren.

Onze Meetlat langs het nieuwe beleid

Speerpunt 1: Combineren van sociale ontwikkeling met de voortgaande fysieke ontwikkeling.

Speerpunt 2: Inzetten op de kracht en stijl van de stad.

Speerpunt 3: Bouw aan een verhaal bij de groei tot grote stad. Bouw aan een wereldwijd begrijpelijke reputatie. Bouw aan een identiteit die er voor bewoners toe doet.

Lees meer (pdf)

Utrecht Development Board | www.utrechtdb.nl | info@utrechtdb.nl
-