Februari 2022
Foto: Jan Jenner

‘Hoe’, ‘wat’ en ‘wie’ voor Utrecht tussen 2022 en 2026

Met onze Meetlat bieden wij de Utrechtse politieke partijen een handreiking bij de start van hun nieuwe raadsperiode. Lees in de Meetlat (pdf) in enkele punten het noodzakelijke ‘hoe’ en ‘wat’ voor Utrecht tussen 2022 en 2026. Met deze focus laten de nieuwe raadsleden en wethouders zich wellicht minder ondersneeuwen door de energie vretende ‘hype of the day’.

 

Jongeren Leidsche Rijn in de pandemie

Hoe zoeken jongeren hun weg in de pandemie? UtrechtDB speurde naar activiteiten in de verschillende buurten van Leidsche Rijn. Een duw in de goede richting, wie weet bruikbaar voor heel Utrecht. Lees hier (pdf) onze indrukken . (22 december 2021)

 

UtrechtDB-columnisten

In deze winter-Nieuwsbrief onze recente columns, bij toerbeurt geschreven door UtrechtDB-leden. De columns kijken vooruit naar de verkiezingen op 16 maart, ze gaan over meer onderling vertrouwen en verbondenheid. Passend bij Utrecht, de Utrechtse manier van doen. Dat betekent: traditioneel omkijken naar elkaar, hoe snel de stad ook groeide en kan groeien. Opnieuw zeggen onze columnisten dat het stadsbestuur van Utrecht snelgroeiende ontwikkelingen niet in zijn eentje kan sturen en beteugelen. In onze Open Brief Ruimte (pdf) van eind 2021 brachten we oplossingen voor kwesties rond wonen, verkeer, lucht. Begin 2022 richten we onze inzet op de vaak ongeziene ondermijning van de Utrechtse samenleving. Een zoektocht naar naar gezamenlijke aanpak van jeugdcriminaliteit en handel in verdovende middelen.

Columns van UtrechtDB-leden

Foto: UindeWijk

Vertrouwen: de clou van onze democratie

Een zorgelijk rapport over armoede in onze steden verscheen eind januari. Geschreven na onderzoek door Utrechts oud-gemeenteraadslid Bouchra Dibi. Zij treft een groot wantrouwen tegen de overheid bij mensen die hulp het hardst nodig hebben. Trude Maas zegt: ‘Misschien is herstel van vertrouwen wel het allerbelangrijkste dat de nieuwe gemeenteraad te doen staat. Het is de clou van onze democratie.’ (8 februari 2022)

Lees meer

Foto: Timon Jacob

Pleidooi voor jong en oud

Jong en oud betalen de prijs van de pandemie. Rien Nagel wil een inhaalslag maken voor jonge mensen: terug naar de fysieke wereld, in studie, stages, werk. Daar ontluikt hun creativiteit, die zij en wij allemaal hard nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het denken over  de grote veranderingen in de binnensteden, waar winkels verdwijnen. Hoe kunnen we meer doen om ouderen daar te huisvesten, zodat jongeren kunnen profiteren van leegkomende grotere huizen? ‘Laten we daar een proces voor inrichten. Utrecht en omgeving dienen als onze gezamenlijke proeftuin. Heel Nederland mag komen kijken’. (25 januari 2022).

Lees meer
Foto: UindeWijk

Wij zijn de stad en wij maken de stad

Laten we elkaar goed vasthouden, op z’n Utrechts. Laten we geen ruzie maken met de overheid. Want dan lijkt het alsof we daar alles van verwachten, terwijl wij zelf de stad zijn.

Steven de Waal schrijft dit in onze eerste column van 2022. Hij kijkt dwars door de stad, is bezorgd over de gevolgen van de pandemie. Zijn we eigenlijk mentaal toe aan de verwachte fysieke groei van Utrecht? Maar hij ziet voldoende positieve actie onder burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de stad om dit jaar 2022 in groot vertrouwen met iedereen verder te werken.  (11 januari 2022)

Lees meer

Omgaan met stijgende misdaadcijfers

Er zijn aspecten van Utrecht, waarop we minder trots kunnen zijn. Zoals het grote aantal jonge criminelen. Het stadsbestuur wil drugscriminaliteit aanpakken. ‘Utrecht maken we samen’ geldt ook hier, schrijft Trude Maas. Bedrijven, opleidingen, organisaties, scholen in de stad kunnen elk plannen ontwikkelen om de jeugd kansen en correcties te bieden. Ook geldt: zolang er vraag is naar drugs, zal de verleiding blijven om daar je geld te verdienen. (15 december 2021)

Lees meer

Hoe we werken

Bekijk de video "Wij zijn de Utrecht Development Board"

De inmiddels standaard geworden werkwijze van UtrechtDB zoekt naar de stem en ervaring van de burgers zelf.

Wij nodigen verschillende belanghebbenden uit om een thema scherper te krijgen en zicht op de aanpak ervan te verbeteren. In verschillende sessies brengen we mensen bij elkaar die allemaal een stukje van de oplossingen in handen hebben. Ze leren elkaar kennen, ze pakken soms meteen dingen op. Waar niet, gaan we verder met verbinden door ad hoc bijeenkomsten te organiseren.

Verbindingen zoeken

Begin 2020 maakten we een plan om op vijf thema’s te zoeken naar verbindingen en dus verbeteringen in Utrecht.

En toen kwam er een onbekende en virulente infectieziekte: Corona. Fysieke ontmoetingen zaten er even niet meer in. En met de digitale wereld moesten we leren omgaan. Wat overigens nog best meeviel.

  • Wat gebeurde er intussen in de stad?
  • Wat leerden we over onze eerder gekozen thema’s en onze prioriteiten daarbij?
  • Verandert onze analyse, onze aanpak?

In ons Appèl Ruimte voor een andere blik schetsen we de kansen die UtrechtDB zoekt op vijf centrale thema’s in de stad. Ter inspiratie voor burgers, bedrijven en bestuurders.

Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

UtrechtDB-lid Nicoline Meijer: ‘Science Park met ook mbo’

UtrechtDB-lid Nicoline Meijer vecht voor een betere positie van het mbo. Dagelijks als hoofd Marketing en Communicatie bij ROC Midden Nederland. Maar ook vanuit UtrechtDB. Lees dit februari-interview op site De NUK: ‘Het mooiste zou zijn om ook het mbo een plek te kunnen geven binnen het Utrecht Science Park, zodat het geen gescheiden werelden meer zijn. Vakmanschap en wetenschap verbinden’.

Utrecht kan helpen de Randstad-knoop te ontwarren

Illustratie: Jeroen Hermkens

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Wonen en minister Mark Harbers van Infrastructuur hebben wij willen assisteren met onze Open Brief (pdf). Daarin: een Regeringscommissaris Voor Wonen, die Utrecht als pilot inzet. Krappe ruimte, energie en klimaat zetten de extreem populaire woon- en werkstad Utrecht klem. De stad ligt omringd door snelwegen met doorgaande autostromen. Stad en regio lossen de problemen rond wonen, luchtvervuiling, schaarse openbare ruimte niet zelf op. Een snelwerkende Regeringscommissaris kan nieuwe Haagse wetten en regels rondom bouwen en wonen toetsen op praktische uitvoerbaarheid. Daarmee helpt Utrecht de knoop ontwarren van urgente kwesties die spelen in de Randstad, zo bepleitten wij eind 2021.

Utrecht Development Board | www.utrechtdb.nl | info@utrechtdb.nl
-