Augustus 2022
Foto: Alexander Kraaij

Vuelta voorbij, Utrecht blijft beste fietsstad

Precies in het weekeinde dat de Utrechtse zomervakanties eindigen, vlogen de mannen van de Vuelta door stad. Een knap voorbeeld van samen organiseren. Een pluim op onze hoed, juist nu Utrecht is uitgeroepen tot de beste fietsstad ter wereld.

De Utrecht Development Board zoekt continu verbinding en de kracht van ‘samen’. De komende tijd spelen drie belangrijke vragen. Hoe huisvest Utrecht zijn verpleegkundigen, monteurs en politieagenten? Hoe versnellen we de energietransitie? En hoe werkt de jeugd van mbo, ho en universiteit aan een betere stad?

UtrechtDB-columnisten

In deze nazomer-Nieuwsbrief ook onze recente columns, bij toerbeurt geschreven door UtrechtDB-leden. Waardering klinkt voor het nieuwe college van B&W dat wil inzetten op gelijke kansen voor iedereen. De jonge gemeenteraad wordt geprikkeld meer in Utrechtse wijken te zijn dan in stadskantoor en raadszaal. Want dan bespeur je -bijvoorbeeld- ook de aandrang tot spoed in de energietransitie. Voorbeelden genoeg van burgerinitiatieven in Utrecht. Kort voor de zomerstilte klinkt de oproep om in onderwijs, zorg en gemeentelijke acties deuren open te zetten voor burgers en experts die zich belangeloos willen inzetten: ‘Gebruik alle ervaringsdeskundigheid’.

Columns van UtrechtDB-leden

Illustratie: Argibald

Stad zonder muren

Mensen blijken bereid hun tijd, expertise en ervaring te delen voor het algemeen belang. Helaas zijn instituties, van onderwijs en zorg tot gemeente, nog niet echt slim in het gebruik van deze belangeloze inzet. Begrijpelijk, schrijft Trude Maas: ‘Want dat betekent je eigen muren slechten, en anderen binnenlaten in wat je als jouw domein beschouwde’. Maar vooral jammer. Zo blijft teveel ervaringsdeskundigheid ongebruikt. (12 juli 2022)

Lees meer

Foto: Lotte Stierhout

Haast je met Utrechtse energie-transitie

Energie-transitie leidt tot enthousiasme en de aandrang tot spoed. Dat zagen we bij de presentatie van vier Utrechtse maatschappelijke energie-initiatieven in juni. Eigenlijk allemaal door burgers op poten gezet, ziet Steven de Waal. De zaal vroeg om snelle voortgang, om vervolg-aanpak en verdere stappen. De programmamanager van de gemeente kan nadenken hoe hij deze initiatieven het beste kan faciliteren en versnellen. En ook: opschalen. (28 juni 2022)

Lees meer
Illustratie: Jeroen Hermkens

De nieuwe coalitie: daar zit muziek in

‘Bemoedigend’ noemt Monique Mourits de inzet van de nieuwe coalitie op gelijke kansen voor iedereen. De vijf partijen willen richting geven aan een stad waar íedereen kan meedoen. En waar extra aandacht gaat naar wie dat extra nodig heeft. Even bemoedigend vindt ze de komst van wethouder Eva Oosters, van partij Student & Starter: ‘Een goede zaak dat de generatie die de toekomst heeft, die toekomst mee gaat vorm geven’. (14 juni 2022)

Lees meer
Foto: KSU

Gelijke kansen voor kinderen

Bedrijven kunnen gericht een aantal van de 114 Utrechtse basisscholen ondersteunen. Zo bestrijden zij vroegtijdig samen ongelijke kansen van kinderen. Jan Willem Steunenberg wijst de weg: via het Jeugdeducatiefonds naar de scholen. ‘De juf of meester weet namelijk als geen ander wat nodig is’. Hij ziet deze aanpak passen in het streven van de Utrecht Development Board naar een eerlijke stad met gelijke kansen voor iedereen. (31 mei 2022)

Lees meer
Foto: Juri Hiensch

Onderhandelaars, kom het stadhuis uit

Tijd om gas te geven, onderhandelaars op het stadhuis, het is te stil. Twee maanden na de verkiezingen roept Trude Maas de nieuwe raad op om voortaan minder in de raadszaal zitten en meer in de wijken. Daar leeft veel kennis over de juiste lokale aanpak. Hopelijk dus straks geen nieuwe taskforces of grote top-down plannen. ‘Werk samen met inwoners en bestaande organisaties.’ (17 mei 2022)

Lees meer

Hoe we werken

Bekijk de video "Wij zijn de Utrecht Development Board"

De inmiddels standaard geworden werkwijze van UtrechtDB zoekt naar de stem en ervaring van de burgers zelf.

Wij nodigen verschillende belanghebbenden uit om een thema scherper te krijgen en zicht op de aanpak ervan te verbeteren. In verschillende sessies brengen we mensen bij elkaar die allemaal een stukje van de oplossingen in handen hebben. Ze leren elkaar kennen, ze pakken soms meteen dingen op. Waar niet, gaan we verder met verbinden door ad hoc bijeenkomsten te organiseren.

Foto Ramon Mosterd

Volg onze visie

Elke veertien dagen (behalve in juli en augustus) verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

Houvastje voor de nieuwe raadsleden

Met onze Meetlat bieden wij de Utrechtse politieke partijen een handreiking bij de start van hun nieuwe raadsperiode. Lees in onze Meetlat (pdf) in enkele punten het noodzakelijke ‘hoe’ en ‘wat’ voor Utrecht tussen 2022 en 2026. Met deze focus laten de nieuwe raadsleden en wethouders zich wellicht minder ondersneeuwen door de energie vretende ‘hype of the day’.

Werkgelegenheid en wonen

Illustratie: Jeroen Hermkens

Hoe en waar huisvest Utrecht zijn verpleegkundigen, monteurs en politieagenten? Komende weken zoekt de Utrecht Development Board verder naar de noodzakelijke koppeling van werkgelegenheid en wonen. Een belangrijk punt in onze Open Brief Ruimte (pdf). In de woorden van voorzitter Trude Maas: ‘Jongeren vluchten naar Houten, terwijl pensionado’s de overhand krijgen in de binnenstad’.

Onze Open Brief spoort het kabinet aan, een Regeringscommissaris Voor Wonen te benoemen die Utrecht als pilot inzet. De vastgoedwereld bleek nieuwsgierig, zie onder andere de aandacht in vakblad PropertyNL en op de site Vastgoedmarkt.

Utrecht Development Board | www.utrechtdb.nl | info@utrechtdb.nl
-