April 2018
Foto Juri Hiensch

Samenwerken op inhoud

Ook zonder coalitie draait de gemeente wel door. Maar het zou mooi zijn als er scherpe en praktische afspraken gemaakt worden op punten die de kwaliteit van de stad vooruit brengen.
In onze Meetlat (pdf) hebben we aangegeven waaraan volgens ons nu behoefte is.
Daarbij hoort een goede stijl van besturen. Niet het vermoeiende permanente vliegen afvangen, maar samenwerking op inhoud en in wisselende coalities. Met respect voor de minderheden die niet zijn doorgedrongen tot het bestuur. Dat lijkt ons een volwassen lokale democratie.
In deze kwartaal-nieuwsbrief onze recente columns en plannen.  
Foto Ramon Mosterd
Ruimte voor Kunstenaars

De Utrecht Development Board wil dat er meer betaalbare atelierruimte in stad en regio komt. Wij pleiten voor een scherper broedplaatsenbeleid voor de creatieve sector. Nieuwe plekken en verbindingen zijn noodzakelijk voor een creatieve stad, belangrijk voor leefbaarheid en economie. De UtrechtDB organiseerde in het Centraal Museum een uitwisseling van oplossingen uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Het gesprek bracht verrassende good practices op tafel. Zie binnenkort onze Open Brief.

Columns

 

Groter en trotser

Naast grote architectonische en stedenbouwkundige veranderingen staat de stad voor een mentale en organisatorische vernieuwing. Conclusie in onze column: ‘Groter en trotser’ en minder bescheiden, dat is Utrecht.
Lees meer
Servaasbolwerk, Jeroen Hermkens

Van knikkerkuiltje naar hooggebergte

Er moet een regionaal initiatief komen dat kwesties oplost waar de markt tekortschiet. Noem het ‘Utrechtse Ontwikkelingsmaatschappij’ of omspan de hele Noordvleugel. Want: “De moderne stad geeft vooral kansen aan de ‘winnaars’ en is niet goed in het gelijkelijk verdelen van de kansen en mogelijkheden. Weer zo’n voorbeeld dat de ‘invisible hand’ hulp nodig heeft. Dat kan alleen maar door overheden gebeuren.”
Lees meer
By Arden - https://www.flickr.com/photos/ardenswayoflife/6861686311/in/photostream/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38508054
Foto Arden

De Utrechtse kwaal

De komst van European Medicines Agency (EMA) naar de Amsterdamse Zuidas biedt Utrecht grote kansen. Maar de ‘Utrechtse kwaal’ ligt op de loer: de kwaal van te lang blijven praten over kansen en ze niet pakken. Mijn oproep: Kom snel tot handelen, wacht niet op het perfecte plan, werk gaandeweg aan het plan. Want Utrecht, met onder andere zijn Utrecht Life Sciences, biedt een uitstekende en unieke aanvulling op de Europese kennisdriehoek van overheid, onderzoek & onderwijs en bedrijfsleven.
Lees meer
Foto Jurjen Drenth

Slim Utrecht experimenteert

Leg in het coalitieakkoord straks vast dat bedrijven en inwoners betrokken worden bij beleidsontwikkeling. Spreek af hoe je dat gaat doen, met welke experimenten. Want je weet dat je alleen draagvlak -en daarmee uitvoeringskracht- krijgt, als betrokkenen kunnen meedenken.
Lees meer
Door Jan Oosterhuis, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55127385
Foto Jan Oosterhuis

Uithoflijndossier en topbestuurders

Hoewel -zie het Uithoflijndossier- onze bestuurders de laatste maanden niet in de pas hebben gelopen met de noodzakelijke topbestuursstijl, ben ik toch positief. Hier is bestuurlijk talent aanwezig en de Utrechtse bestuurscultuur is gericht op samenwerking. Een appèl op de stads- en regiobestuurders: spring over je eigen schaduw heen. De grootste uitdagingen -slechte bereikbaarheid, eenzijdige mobiliteit, onbetaalbare huisvesting en een scherpe tweedeling tussen ‘haves’ en ‘have nots’- vragen om een gezamenlijke, partijbelang overstijgende bestuursstijl.
Lees meer
Foto Timon Jacob

Megaklus voor vakmensen

Alles moet in Utrecht uit de kast worden gehaald nu Nederland het Groninger aardgas vaarwel zegt. ‘Zeker nu Groen Links ons aanstaand stadsbestuur aan het formeren is, zijn onze verwachtingen hoog gespannen. Gebruik maken van de sfeer van vergroening die in de stad heerst. En tegelijkertijd werkgelegenheid creëren voor mensen die nu moeite hebben om werk te vinden’. Nodig is een stedelijke onderwijsvisie, met middelen. Met belangrijke taken voor het onderwijs, vooral het mbo, om snel de juiste vakmensen af te leveren.
Lees meer
techniekbeeldbank.nu
Foto Juri Hiensch

Speerpunten voor sport en bewegen

Nodig is meer professionele ondersteuning van de vele vrijwilligers bij sportverenigingen en beweeginitiatieven. Met daarbij een platform om van elkaar te leren. In Utrecht biedt de fusie tussen de Vereniging Sport Utrecht en Harten voor Sport de uitgelezen kans om dit platform te creëren. Die kans wordt landelijk gesteund doordat het kabinet een sportakkoord wil sluiten. Sport-overstijgende versterking van de gemeentelijke sport- en beweegondersteuning zou daarin een belangrijk element moeten zijn.
Lees meer

Bewegen, Manifest Utrecht Gezond, Healthy Urban Living

Foto Juri Hiensch

In de stad zien we voor en achter de schermen veel initiatieven opbloeien die elk een invulling geven aan Gezond Stedelijk Leven. Prima. Maar wij denken dat ze meer tempo en resultaat zouden kunnen maken als ze meer samenwerken.
Daar ligt nog wel een flinke uitdaging voor de stad en het stadsbestuur. De UtrechtDB verkent of zij in dat verbinden een rol kan spelen.

Volg onze visie

Elke veertien dagen verschijnt een nieuwe vondst of inzicht in een column van de UtrechtDB-leden. Zij onthullen in hun column vaak wat achter de schermen borrelt om de stad nóg beter en gezonder Utrecht te maken. Waar het nodig is de UtrechtDB-missie te realiseren: verbinden, versnellen, verzilveren. Wilt u op onze relatielijst voor alerts? Klik hier.

EBU, OfU en DUB UU

De columns van voorzitter Trude Maas staan, soms in wat aangepaste vorm, ook hier:

EBU Opiniemakers
OfU publicaties
DUB UU Opinie

Onze Meetlat langs het nieuwe beleid

Speerpunt 1: Combineren van sociale ontwikkeling met de voortgaande fysieke ontwikkeling.

Speerpunt 2: Inzetten op de kracht en stijl van de stad.

Speerpunt 3: Bouw aan een verhaal bij de groei tot grote stad. Bouw aan een wereldwijd begrijpelijke reputatie. Bouw aan een identiteit die er voor bewoners toe doet.

Lees meer (pdf)

Utrecht Development Board  |  www.utrechtdb.nl