Adviezen

Utrecht aantrekkelijk dankzij uitmuntend onderwijs en goed klimaat voor ondernemers
Lees het hele bericht en download de Open Brief  

> Utrecht profiteert van de sociaal ondernemende student
Lees het hele bericht en download het rapport  

> Open Brief UDB: Leegstand biedt Utrecht kansen
Door economische en maatschappelijke factoren dreigt ook in de stad en provincie Utrecht grote en structurele leegstand van kantoren en andere gebouwen. - Lees hier de volledige Open Brief en het bijlagerapport.

> UDB mede-initiatiefnemer voor doorbraken in zorg en onderwijs gericht op ouderen
"Het is donderdagavond 25 augustus 2011 als een kleine dertig mensen bijeenkomen in het Huis van Verbinding in Utrecht." - lees hier het hele artikel.

> Open Brief UDB december 2011
"Crisis biedt Utrecht legio kansen; UDB roept op tot herbezinning, onorthodoxe maatregelen en actie". (voor de volledige Open Brief klik hier)

> Open brief van Utrecht Development Board over match onderwijs en arbeidsmarkt

Op 1 december jl. is een open brief gestuurd aan kennisinstituten, onderwijsinstellingen en het college van B&W van de gemeente Utrecht. Hierin pleit de Utrecht Development Board (UDB) voor een betere aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven.

(
Klik hier voor het pdf)

> Brief aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht m.b.t. het Valorisatieprogramma van de ministeries EZ, OCW en LNV Utrecht Valorisation Center

 
Op 29 november 2010 is een open brief gestuurd aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Hierin maakt de UDB kenbaar dat zij het initiatief 'Utrecht Valorisation Center: Een krachtige impuls voor kennisvalorisatie in de Utrechtse Kennisregio' van harte ondersteunt. 

(Klik hier voor het pdf)

> Utrecht: Het beste stadsbestuur
> Utrecht: De aantrekkelijke stad
> Utrecht profiteert van de sociaal ondernemende student
> Open Brief UDB: Leegstand biedt Utrecht kansen
> Utrecht en Amsterdam samen één economische lobby
> Open Brief UDB december 2011
> Open brief van Utrecht Development Board over match onderwijs en arbeidsmarkt
> Brief aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht m.b.t. het Valorisatieprogramma van de ministeries EZ, OCW en LNV Utrecht Valorisation Center
> de Gouden Impuls - Stimuleringsprijs Economie Utrecht
> Brief d.d. 23 september 2009 aan wethouder Floris de Gelder (EZ) inzake de stimulering van de lokale economie


< Vorige 1 Volgende >

UDB missie » Adviezen

Richard KraanRichard Kraan INTERVIEW

"Leefbaar, gezond en uitdagend"

“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema voor 2017. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”

Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.

> Lees het hele interview

Utrecht