Archief

> Ode aan Jeanine Vlastuin

Zaterdag 21 maart namen we afscheid van ons UDB-lid Jeanine Vlastuin. We waren met velen. Want als iemand het motto van de UDB, "verbinden, versnellen, verzilveren" persoonlijk belichaamde, dan was het Jeanine wel. - Lees verder 

> Utrecht en Amsterdam samen één economische lobby
Een Economic Board starten om de economie van de regio Utrecht verder te brengen is een goed initiatief van de provincie Utrecht. Maar hoe kan dit initiatief een versterkende rol van betekenis gaan spelen ten opzichte van bestaande initiatieven? Wie gehoord wil worden, moet met één stem spreken als Noordvleugel van de Randstad. - Lees hele brief

> UDB ondersteunt aanvraag CIVTZ

Deze aanvraag wordt gedaan in het kader van het Topsectorenbeleid van het Ministerie van EL&I. De Topsector Life Sciences & Health ontwikkelt en implementeert oplossingen die bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven, een productievere beroepsbevolking, een duurzame, betaalbare gezondheidszorg en nieuwe, innovatieve bedrijvigheid. - Lees verder

> UDB draag NUtrecht een warm hart toe
NUtrecht is een beweging en een plek vlakbij Station Zuilen in Utrecht die vanuit een progressieve visie en een vooruitstrevende benadering de begrippen werken, leven en leren nieuw leven in wil blazen en veel meer met elkaar wil vervlechten. - Lees verder

> International School Utrecht gelanceerd op 18 april 2012
Op 18 april jl. is het Convenant voor de International School Utrecht getekend. De UDB heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit belangrijke initiatief. Download bijlage.

> Trude Maas - De Brouwer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
In de periode 1971 tot 1998 bekleedde mevrouw Maas verschillende functies op directieniveau. - Lees verder

> Burgemeester Wolfsen noemt UDB in Nieuwjaarstoespraak 2012

"Om zo de krachten te bundelen in het belang van stad en regio. Uitstekende voorzet. Ik haak daar namens het gemeentebestuur graag bij aan." - lees hier de hele toespraak.

> Pas op voor psychologische krimp!
Vaak gehoord de laatste tijd: “Never waste a good crisis”. Benut het erop-of-eronder-gevoel om orde op zaken te stellen en met nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Lees hier het hele blog.

> Welvarend en jong Utrecht moet goede voorbeeld geven
"Het jaar 2011 was het jaar van 'een beetje gewoon'. In 2012 moet dat veranderen: 'behoorlijk ongewoon' moet het nieuwe motto zijn." - lees hier het hele artikel.

> Pianist-aan-Huis? 
Win een concert bij u thuis van pianist Christiaan Kuyvenhoven! Lees verder

> Tweede UDB nieuwsbrief verschenen
Klik hier om de nieuwsbrief te openen. 
Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

> UDB-voorzitter Trude Maas toegetreden tot Raad van Advies van Stichting 't Sticht (klik hier voor meer info).

> Nieuwsbrief nr. 1
Op 16 december 2010 verscheen de eerste nieuwsbrief van de Utrecht Development Board. Klik hier voor de html-versie ervan.

> Rooie Droath voor Van den Nouwland

 
Laurent van den Nouwland krijgt maandag de 'Rooie Droath'. De Raboman wordt geëerd voor zijn bemoeienis met de aansluiting van vmbo'ers en mbo'ers op de praktijk via het project 'Samen op Stage'. De 'Rooie Droath' is een idee van de Utrecht Development Board die zo mensen en organisaties in de stad Utrecht, die binding met de stad tonen, wil onderscheiden. De 'Rooie Droath' is een op stof gedrukt, rood domtorentje met een losse, rode draad erdoor. Het is een ontwerp van de Utrechtse styliste Marlène Willemsen.


AD Utrecht, vrijdag 26 november 2010 

(
Klik hier voor het pdf)


> UDB organiseert ontmoeting met andere development boards 
 
Op uitnodiging van de Utrecht Development Board ontvingen voorzitter Trude Maas en leden Richard Kraan, Jan Willem Maas en Jo de Viet een aantal development boards uit andere steden. Samen met de boards uit Almere, Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam spraken zij op 13 oktober in het Utrechtse Stadhuis over de totstandkoming van hun instelling, de relatie met hun achterban en de kansen voor samenwerking onderling. Het accent lag op het creëren van nieuwe mogelijkheden om (lokale) overheid en bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Het werd een inspirerende bijeenkomst, die zeker een vervolg zal krijgen.

  
Opening door wethouder Financiën, Economische Zaken, Milieu en 
Openbare Ruimte van de gemeente Utrecht, mevrouw M. De Rijk


Fotografie: Norbert WaalboerUDB missie » Archief

Richard KraanRichard Kraan INTERVIEW

"Leefbaar, gezond en uitdagend"

“Niet wachten tot problemen ons boven het hoofd groeien. Nu inzetten om Utrecht leefbaar, gezond en uitdagend te houden”. Voor UtrechtDB-lid Richard Kraan is dit het centrale thema voor 2017. “Werkgelegenheid, voorkomen van uitsluiting, daar moeten we aan werken. Als we slagen, zijn we als stad uniek.”

Vanaf het eerste uur, de oprichting in 2009, draait Richard Kraan mee in de UtrechtDB. Hij was een van de wegbereiders voor het platform dat wil dienen als smeerolie voor samenwerking tussen overheid, bedrijven en opleidingen in de stad Utrecht.

> Lees het hele interview

Utrecht